Sämre badvatten i Stockholm

Vattnet vid Stockholms 29 officiella strandbad fick fler anmärkningar i somras jämfört med förra året. Det visar en sammanställning gjord av Miljökontoret vid Stockholm Stad. Vid drygt fem procent av provtagningarna har vattnet bedömts vara otjänligt men aldrig så pass förorenat så att man tvingats stänga något bad.

Ofta är det regnigt väder som gör att till exempel avloppsvatten rinner ut i badvattnet och tillfälligt smutsar ner men många gånger vet inte Miljökontoret vad som orsakar föroreningen. Därför vill man att Stockholms stad skapar sig en bättre överblick över eventuella avloppsledningar vid baden.