Stadion blir dyrare än väntat

Renoveringen av Stockholms Stadion kan bli dyrare än planerat. Stockholms Stads fastighetskontor konstaterar att de 74 miljoner som avsatts inte kommer att räcka. Enligt fastighetskontoret saknas det minst 6 miljoner om renveringarna ska genomföras som det var tänkt.

Tanken är att renoveringen, som påbörjades 2008, ska var klar till nästa sommar då det är 100 sedan det var sommar-OS i Stockholm.

I första hand planerar fastighetskontoret att dra ner på omfattningen av renoveringen för att hålla budgeten.