Tveksam satsning på nya IV-programmen

1:29 min

Det gamla kritiserade IV-programmet på gymnasiet för grundskolelever som inte hade godkända betyg, har från och med i höst ersatts med fem nya introduktionsprogram. Frågan är hur de nya programmen ska lyckas med det som det gamla inte klarade. På Ross Tensta gymnasium i nordvästra Stockholm märker engelskläraren Eva Sakellariou och matteläraren Andreas Svensson ingen skillnad mot tidigare.

– För mig personligen har det inte märkts någon skillnad, säger läraren Andreas Svensson.

– Jag tror det mer är en semantisk skillnad än praktiskt, säger läraren Eva Sakellariou. Man kan säga att det är kejsarens nya kläder.

IV-programmet har varit det största gymnasieprogrammet i den kommunala skolan. En av tio elever som började gymnasiet gick ett IV-program och det beror på att skolan inte satsat pengar tidigt på de elever som behöver extra stöd, menar Lärarförbundets Eva-Lis Sirén. Om inte mer resurser satsas på eleverna är risken stor att reformen inte kommer att betyda någonting för elevernas resultat.

– Resursstyrningen brister kraftigt i den svenska skolan och det finns en risk att även eleverna på de här nya programmen inte får det stöd de har rätt till och så väl behöver, säger hon.

På Ross Tensta gymnasium går ungefär en av fem elever något av de nya introduktionsprogrammen och matteläraren Andreas Svensson är osäker på hur de ska klara sig:

– Att de ska väntas läsa ikapp ämnen på alt för kort tid mot vad de behöver med dåliga förkunskaper, det är en ekvation som inte går ihop, säger han.

Kommer de att klara det?

– Inte alla.  Vissa kommer klara det, men inte alla.

Hur går det, kommer du att klara att läsa upp betygen?

– Det är svårt men jag tror att jag ska klara godkänt, säger Emir Taner.

– Jag vet inte. Jag kanske får IG igen. Jag har inte blivit godkänd i förra skolan så jag vet inte om jag blir godkänd i gymnasiet, säger Hafsa Yusuf.

Reporter Jenny Hallberg, SR International.