Lastbilar farliga för cyklister

Lastbilar är inblandade i nästan samtliga dödsolyckor med cyklister i Stockholms innerstad. Olyckorna inträffar oftast när en lastbilen svänger höger utan att se cyklisten.

Både Cykelfrämjandet och Trafikpolisen i Stockholm skulle gärna se färre tunga lastbilar i stan för att minska risken för olyckor. I en dela nadr städer har lyckade försök gjorts att minska antalet lastbilar men Stockholms Stads trafikborgarråd Ulla Hamiltion säger till Svenska Dagbladet att det är inte är möjligt att minska på den lastbilstrafiken i Stockholms innerstad. Bland annat på grund av transporter till stora byggprojekt.