Stockholm

Tortyrcentrum nerläggningshotat

1:48 min

Röda korset kan tvingas lägga ner sitt Center för torterade flyktingar i Stockholm. Orsaken är att Röda korset förlorat en upphandling som landstinget gjort av verksamheten.

– Om landstingets beslut står sig, så riskerar vi att få lägga ner hela verksamheten här. Men jag vill betona att vårt nuvarande avtal räcker fram till sommaren 2012, så det är inte precis så att det står framför dörren, säger Monika Brendler, verksamhetschef på Röda Korsets center för torterade flyktingar.

Verksamheten på Center för torterade flyktingar har Röda Koset bedrivit i 26 år. Men från och med nästa sommar är det alltså tänkt att ett nytt bolag ska ta över, det privata bolaget We-Mind.

Centret har just nu cirka 400 patienter under behandling, säger Monika Brendler...

– Ja, om det nu blir så att det här beslutet står sig, då kommer de att få möjlighet att komma till det här nya bolaget. Men jag vill säga att kontinuiteten för de här patienterna, att få komma till samma psykolog, få komma till samma psykoterapeut som de går hos, det är oerhört viktigt. En stor del av våra patienter har svårigheter för förändringar, så det är inte helt enkelt att överföra dem till nya psykologer, nya psykoterapeuter.

Henrik Almqvist, chefläkare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ansvarig för upphandlingen menar att patienterna inte kommer att skadas när de förs över till den nya vårdgivaren.

– Det är viktigt att skydda de här patienterna, det är ju sköra patienter som har svåra skador. Det rör sig om cirka 500 patienter varje år. Då kan man under en överlappningstid på ett halvår, några kan avsluta sin terapi, några patienter ska i laga ordning föras över till en ny terapeut, en ny vårdgivare, säger Henrik Almqvist.

We-Mind säger till oss när vi pratar med dem att "vi har väldigt mycket att lära oss och det kommer att vara en lång inskolningsperiod för oss." Hur pass rimligt är det att ge möjligheten till dem att bedriva den här verksamheten?

– Vi har ju bedömt att de kommer att uppfylla de krav vi har.

Röda korset förlorade upphandlingen eftersom de inte kunde erbjuda samma pris som We-Mind. Men de kommer att begära en ny prövning av upphandlingen, säger Monika Brendler.

– Ja, vi har anlitat en juristbyrå som har gått igenom hela underlaget och funnit en del brister och därför har vi beslutat oss för att överklaga.