Halkskador ska minskas med mobilapp

1:37 min

Från och med idag kan alla länsbor rapportera in blixthalka och istappar via en så kallad app i sin mobil. Det är Södersjukhuset i Stockholm som tagit fram detta verktyg.

De senaste åren har antalet akutbesök på SÖS efter halkskador ökat dramatiskt varje år. Halkskadorna var fler än fem gånger så många förra vintern som för fyra år sedan. De som löper störst risk att råka ut för en halkolycka enligt statistik från Södersjukhuset är kvinnor i 60-årsåldern.

Med appen "Halkvarningen" hoppas SÖS på att den negativa trenden ska brytas.