Först 2014 kan Slussen börja rivas

1:27 min

Det kommer att ta ett par år innan bygget av nya Slussen tar fart ordentligt. 2013 börjar förberedande arbeten men den befintliga Slussen kommer inte att börja rivas förän året därpå, säger Andreas Burghauser, projektchef för nya Slussen.

– Vi har ju bedömt 2013 som en fullt realistisk startpunkt för bygget av Slussen. Vi har bedömt överklaganstiden och tror på 2013, säger Andreas Burghauser.

Det kan vara en period på 18 månader av överklaganden men vad är det första vi ser sedan?

 

– Vi kommer att inleda med ledningsomläggningar, förstärkningsarbeten och bullerdämpande åtgärder på fastigheterna.

Ni börjar inte med att ta bort vägar och rondeller?

– Nej, vi behöver göra en del förberedande arbeten. Först 2014 tänker vi riva den första bron, säger  Andreas Burghauser. Vi ska alltid ha en bro öppen mellan Gamla stan och Södermalm.