Stockholm

Fler funktionshindrade ska jobba i staden

Stockholms stad ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. Under 2012 kommer stadens nämnder och styrelser att erbjuda praktikplatser, sommarjobb och göra det enklare för personer med funktionsnedsättning att få arbete.

Det framgår av de verksamhetsplaner för 2012 som har presenterats.

− Stadens nämnder och styrelser har kommit olika långt, men åtagandena innebär sammantaget ett stort steg i rätt riktning. Min förhoppning är att Stockholm i framtiden kommer att vara en förebild när det gäller att erbjuda praktikplatser och arbete till personer med funktionsnedsättning, säger Ewa Samuelsson (KD).