Tre veckors kollo blir möjligt med nya regler

I sommar ska alla barn i Stockholms stad som vill åka på kollo få göra det. I går kväll tog kommunfullmäktige beslut om nya regler och riktlinjer för kolloverksamheten i kommunen.

Enligt de nya reglerna ska samma urvalskriterier gälla för hela staden och barn som behöver ska få möjlighet att vara på kollo i tre veckor, inte som idag maximalt två veckor. 

Stadsdelarna ska också arbeta mer med att informera om kolloverksamheten och se till att informationen når ut till alla invånare i staden, även till underrepresenterade grupper och ekonomiskt svaga familjer.