Planer för Stockholms hamnar

Idag presenterades planerna på hur Värtahamnen och Frihamnen kan utvecklas.
Det handlar dels om att få loss mark för att bygga cirka 5000 bostäder, bland annat på Loudden, dels om att möta den ökade trafiken på Östersjön.

För att klara den ökande trafiken och för att bli en attraktiv hamn för turister så finns nu detaljerade planer för hur Värtahamnen, Frihamnen och Loudden ska förändras. Men det handlar inte om att bygga ut.

Hamnområdets yta halveras men genom att området byggs om kommer kapaciteten ändå att öka, exempelvis ska pirerna bredas och förlängas. Tanken är att schaktmassor från bygget av Norra länken ska dumpas i vattnet och utgöra byggmaterialet. 

Den mark som blir ledig på exempelvis Loudden, ska användas till bostadsbygge. Men det finns en rad hinder - hamnområdet är klassat som riksintresse vilket gör frågan om bostadsbygge känslig.

Men Malte Sigemalm (s), ordförande i Stockholms hamn, säger att det är själva verksamheten som är klassat som riksintresse, vilket betyder att om oljehanteringen flyttar från Loudden är det inga problem med bostadsbygge.

Nästa fråga är då naturligtvis var oljehanteringen ska flytta. Nynäshamn har nämnts, men inget är klart.
Nu startar den politiska processen i Stockholms stad. Om visionerna om hamnområdet vid Värtan blir verklighet återstår att se, men blir de det kommer hamnen att vara helt klar om tio år.