Förslag kan ge förtur till fast jobb snabbare

Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har enats om ett förslag till förändring av Lagen om anställningsskydd - LAS.

Det rapporterar SVT:s Rapport. Bland annat införs en ny anställningsform - fri visstidsanställning - i upp till ett år.

Samtidigt föreslås att tidsregeln för förtur kortas, från tolv till sex månader. Det innebär att en visstidsanställd ska ha förtur till fast tjänst redan efter sex månader.

Förslaget som ingår i en departementsskrivelse ska nu skickas på remiss bland annat till arbetsmarknadens parter.