Stockholmarna köper mindre sprit på Systemet

Systembolagets försäljning fortsätter att minska i Stockholms län. I oktober var den totala försäljningen av alkohol drygt 7 procent lägre än i oktober förra året. Det visar Systembolagets egen redovisning av försäljningssiffrorna.

Mest minskar försäljningen av starksprit och cider - där var minskningen 16 procent.

I Sverige som helhet minskade alkoholförsäljningen med 8,5 procent i oktober, och det kan alltså jämföras med en minskning på drygt 7 procent i Stockholms län.