Omstridd farled utreds igen

Stockholms Hamn vill ha ytterligare utredning av frågan om en ny farled genom Stockholms skärgård. Det beslutade styrelsen idag. Det gäller den föreslagna Horstensleden, som skulle gå genom Rödkobbsfjärden.

Sjöfartsverket vill anlägga leden för att skapa mer plats och öka säkerheten för sjöfarten. Men planerna har fått kraftig kritik för att miljön och djurlivet skulle drabbas.

Stockholms hamn vill nu ha mer uppgifter om hur olika saker påverkar behovet av en ny farled - till exempel att oljehamnen i Loudden läggs ner, att en stor del av färjetrafiken idag går via Furusundsleden och att det ska byggas bostäder i hamnarna.