Explosionsrisk vid brand i Sollentuna

Just nu bekämpar brandmän från fem stationer en brand i en verkstad på Bögs gård vid Järvafältet i Sollentuna.
I lokalen finns gasflaskor, området har därför spärrats av och skyttar finns på plats för att eventuellt punktera flaskorna.

Brandförvaret räknar med att insatsen kan ta upp till 24 timmar.

Enligt brandförsvaret finns det just nu inget som tyder på att människor eller djur skadats av branden.