Södertälje vill bli poppis bland studenter

Södertälje satsar tio miljoner kronor på att bli en stor och betydande högskoleort. Kommunstyrelsen menar att man inte bara kan sitta och vänta på vad högskolorna tänker göra, utan det gäller att ligga steget före.

En rad förslag för att förbättra stans anseende bland studenter och företag har beslutats av kommunstyrelsen. Inte minst gäller det att få studenterna att trivas i Södertälje.

En särskild högskolesamordnare har anställts för att att göra kontakterna med studenterna bättre. Södertälje ska göras till en mer attraktiv studentstad, samtidigt som man på olika sätt ska ragga nya utbildningar till Campus Telge.

Målet är att ha 5 000 studenter om nio år. Inom fem år ska det finnas minst en professor och ett antal doktorander. Inom tre år ska Södertälje vara en av Sveriges tio bästa studentstäder.