Branden på Järvafältet över

Branden vid en verkstad på Järvafältet i Stockholm är nu släckt. Själva byggnaden har brunnit ner till grunden och under förmiddagen har räddningstjänstens gevärsskytt punkterat den flaska med accetylen som riskerade att explodera.

Avspärrningarna som fanns 300 meter från platsen har nu hävts, men brandkåren kommer att vara kvar på platsen fram till 14-tiden för att ta hand om de pyrande bränderna i resterna av huset.