Landstingsrevisorerna nöjda med ekonomin

Stockholms läns landstings ekonomi ser bättre ut, prognosen pekar på ett litet överskott i år, det slår revisorerna fast i sin höstrapport. Bakom den förbättrade ekonomin ligger de senaste årens skattehöjningar

Men samtidigt får delar av landstingets verksamhet kritik från revisorerna. Bland annat för att Södertälje och Norrtälje sjukhus fortsätter att visa underskott.