Hälsoprojekt för Huddinges äldre

Huddinge kommun ska arbeta med att förbättra hälsan bland de äldre invånarna i kommunen. Under två år ska ett försök med förebyggande hälsoarbete genomföras. Alla människor över 75 år kommer erbjudas att få träffa en sjuksköterska på vårdcentral eller genom hembesök.

Förhoppningsvis kommer projektet leda till att man upptäcker exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tidigare och därmed kan sätta in rätt åtgärder snabbare.