Få kvinnliga chefer inom polisen

Inom den svenska polisen är det bara 12 procent av arbetsledarna som är kvinnor.

Andelen kvinnor som är arbetsledare inom polisen i Stockholms län är något högre - här i länet är andelen kvinnor i arbetsledande befattningar knappt 17 procent.

Det visar en genomgång som Ekot har gjort.

Totalt arbetar 3.500 kvinnor som poliser och kvinnorna utgör 20 procent av den samlade poliskåren.