Vaxholm sparar på handikappade barn

Vaxholms kommun planerar kraftiga besparingar på barn med inlärningsproblem och handikapp. Politikerna ska spara 13,5 miljon kronor nästa år och en stor del kan komma att tas från kommunens Resurscentrum för funktionshindrade barn.

Men frågan är om det är möjligt - det går inte att spara miljoner i den här verksamheten, säger enhetschefen på Resurscentrum, Birgitta Orrlander till Radio Stockholm.

Resurscentrum i Vaxholms kommun hjälper bland annat barn med inlärningssvårigheter, funktionshinder och beteendestörningar.

Kommunen har dålig ekonomi och ska nu spara på barn och utbildning i budgeten för 2005.

Enligt ett tidigare förslag skulle två miljoner dras in från Resurscentrum, men nu vill den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen se en ännu större besparing. Orsaken är att verksamheten i Vaxholm är dyrare än i andra kommuner.

- Men det är helt naturligt menar Birgitta Orrlander. Vaxholm måste skicka en del barn till andra kommuner för speciell hjälp och det kostar. 

Ytterligare ett problem i Vaxholm är att politikernas slutgiltiga besked om besparingarna för 2005 ser ut att dröja ända in i januari.