Markundersökningar inför Norra länken-bygget

Vägverket kommer nu under november och december genomföra geotekniska undersökningar i det område där Norra Länken planeras att byggas i Stockholm.

Markundersökningarna ska göras i området mellan Karolinska sjukhuset och Roslagstull, och i området mellan Värtan och Frescati.

Arbetet genomförs för att undersöka kvaliteten på de berg där tunnlarna ska dras.

Byggstart för Norra länken är planerat till årsskiftet 2005/2006.