Dåligt intresse för friår i Stockholms län

Intresset för att söka friår är minst i Stockholms och Uppsala län. Det visar en sammanställning som Arbetsmarknadsstyrelsen AMS har gjort.
Hittills har 1 500 ansökningar om friår kommit in till arbetsförmedlingar här i länet. Det innebär att det för närvarande finns sökande till cirka 60 procent av Stockholms läns 2 600 platser.

Det största antalet sökande i förhållande till folkmängden finns i Norrbotten, där det går drygt tre sökande på varje friårsplats.

AMS sammanställning visar också att det framför allt är kvinnor som vill ha friår - tre fjärdedelar av ansökningarna kommer från kvinnor.

I hela landet har hittills 14 000 personer sökt de 12 000 platser som finns unde nästa år.