Nya bostäder planeras i Nacka

Det kan komma att byggas cirka 150 lägenheter i området runt Telegrafberget i Nacka. Det är den nuvarande markägaren som begär att kommunen godkänner området för bostadsbebyggelse.

Förutom bostäder vill markägaren även bygga 2 000 kvadratmeter lokaler för småindustrier och hantverkare.

Planerna på bostäder vid Telegrafberget kommer att tas upp vid Nacka kommunstyrelses arbetsutskott på onsdag.