Musikhögskolans flytt försvåras av byggnadsminnesmärkning

Musikhögskolan i Stockholm, Ackis, ska flytta från lokalerna på Valhallavägen till grannfastigheten där Swartlings ridskola ligger idag. Men de gamla stallarna är byggnadsminnesmärkta och får inte byggas om.

Musikhögskolans nuvarande lokaler på Valhallavägen är inte byggda för musikutbildningar utan eleverna stör varandra när de övar.

Istället vill Musikhögskolan flytta in i grannfastigheten, i det som nu är Swartlings ridskola på Valhallavägen. Men stallet är byggnadsminnesmärkt och får alltså inte byggas om hur som helst.

Kerstin Lindgren, projektledare för flytten på Musikhögskolan, säger till Radio Stockholm att man hoppas att byggnadsminnesmärkningen upphävs för de delar som Musikhögskolan vill bygga om.

Ridhus och stallar ska behållas som de är, för särskilt ljudlig musikverksamhet.