Avgift på flygbussarna skjuts upp

Det blir ingen avgift för flygbussarna som kör till Bromma och Arlanda - åtminstone inte den första maj, som Swedavia hade tänkt sig.

Avgiften var tänkt att användas för att täcka kostnaderna för att få bort problemen med trängseln bland bussarna.

Men Swedavia, som driver flygplatserna, inväntar nu först vad Konkurrensverket har att säga om de planerade avgifterna.

P4 Radio Stockholm