Flest nya bostäder i Stockholm

Bostadsbyggandet ökar i landet och den största ökningen sker i Stockholms kommun.
Där började bostadsföretagen att bygga 1 600 fler lägenheter i flerbostadshus under de tre första kvartalen i år jämfört med samma tid i fjol. Det visar nya siffror från Statisktiska cventralbyrån.