Södertäljes gamla tycker att de saknar inflytande över sin omsorg

En av fem gamla är missnöjda med äldreomsorgen i Södertälje.
Bara varannan tycker att de har något inflytande över den hjälp de får, och det finns mycket som kan förbättras, visar en färsk enkät.

I enkäten har 1 400 gamla i Södertälje tillfrågats, och drygt hälften har svarat, vilket anses ganska normalt. Antalet svar har dock dragits ner av att frågorna bara har gått ut på svenska.

Fyra av fem är nöjda med äldreomsorgen i stort, men det finns ändå mycket de vill ändra på. Till exempel får bara varannan vistas utomhus så mycket som han eller hon vill, och städningen är dålig tycker tre av tio.

Fyra av tio får inte veta om hemtjänsten är försenad eller om det har blivit ändrad tid, och alldeles för ofta kommer det hem folk som den gamla inte känner sen tidigare.
Lika få, fyra av tio, tycker inte att de har nåt inflytande när hjälpinsatsen planeras, trots att de flesta tycker att det är viktigt.

Illa ställt är det också när det gäller den medicinska vården. Fyra av tio får inte vara med och bestämma när undersökningar och behandlingar ska göras och tre av tio vet inte ens vem som är deras ansvariga sjuksköterska.

Äldreomsorgskontoret i Södertälje ska nu analysera svaren, och försöka få till stånd förbättringar.