Få möjligheter att tömma båttoaletten miljövänligt

1:26 min

Sommaren 2015 kommer det att vara lag på att båttoaletter ska tömmas vid speciella mottagningsstationer. Anledningen: Miljöföroreningarna ska minska. Även om det idag finns ett trettiotal stationer i länet - så är det påtaglig brist i ytterskärgården.

– Hela tanken är att det ska vara lätt att göra rätt, säger Erik Eklund som är chef för fartygstekniska avdelningen vid Transportstyrelsen.

Han menar att det behövs fler ställen där det går att tömma båtens toalettvatten. Det gäller framförallt i ytterskärgården där det idag är glest mellan stationerna.

Det är visserligen tre år till lagen blir verklighet – men redan flaggar Transportstyrelsen för att det är brist på tömningsmöjligheter – och att det måste byggas fler mottagningsstationer.

Det är enligt Erik Eklund en utmaning att se till att det finns tillräckligt många platser att tömma toalettanken.

Mälaren är idag dricksvattentäckt för ett par miljoner människor, men det är också en sjö med många fritidsbåtar. Och om det inte finns tömningsstationer i närheten så är risken stor att båtägarna fortsätter att tömma avloppsvattnet i sjön.

– Här gäller det för kommuner och Länsstyrelsen att lokalisera strategiska platser och om det inte finns tillräcklig kapacitet 2015 kommer systemet inte att fungera, säger Eklund.