TRAFIK

Fler poliser på vägarna i påsk

Inför påsktrafiken på vägarna förvarnar polisen om att de kommer att ha en stor trafikinsats i helgen. Det är polisdistrikten i länets norra del som kommer att koncentrera sig på främst områdena kring E4/E18.

Polisen kommer att vara som mest synlig på skärtorsdagen och på annandag påsk.

Det blir också skärpta kontroller på de mindre vägarna i området.

Genom att polisen i förväg talar om att de kommer att finnas på plats, hoppas polisen kunna förebygga brott och minska olycksriskerna i påsktrafiken.