STOCKHOLM

Unikt behandlingshem för romska flickor

1:52 min

Ett nytt behandlingshem har öppnats enbart för flickor med romsk bakgrund. Det är det första i sitt slag i landet och har startats av eldsjälar från Botkyrka.

Bakom behandlingshemmet Katitzi som ligger i Vingåker står de två romska systrarna och behandlingsassistenterna Katja och Ingrid Blomerus från Botkyrka.

– Romska tjejer är mer rymningsbenägna när det inte finns romer bland personalen”, säger Katja Blomerus som behandlingsassistent på hemmet.

Genom sin verksamhet hoppas de kunna nå fler flickor som är i behov av hjälp. En utmaning är att romska föräldrar inte alltid vågar söka hjälp för sina barn. Då är det en fördel med romska socialarbetare, tror Ingrid Blomerus.

– Om man jobbar med en icke-romsk familj, så har föräldrarna en tillit till myndigheter, men när man jobbar med en romsk familj så har inte föräldrarna en tillit till myndigheter. Just när man har blivit så dåligt behandlad och bemött av samhället så finns en rädsla för samhället, man vågar inte lita på samhället.

De har flera års erfarenhet av socialt arbete, bland annat från Statens institutionsstyrelse, och under åren lopp har de märkt att romska ungdomar litar mer på romsk behandlingspersonal än icke-romsk personal. Det är därför de startar ett hem för flickor. För det finns redan ett liknande hem för romska pojkar.

Men de vill inte bidra till att befästa flickornas fördomar mot majoritetssamhället, så ett annat mål med verksamheten är att ingjuta i flickorna att man kan lita på icke-romer. Och att man kan vara en stark rom som samtidigt är en del av samhället.