Botkyrka

Personal tvångsmatade förskolebarn

1:33 min

Små barn på en förskola i Botkyrka kränktes genom hårdhänt behandling och tvångsmatning tills de kräktes, av två pedagoger på förskolan. 

Kommunen fick kännedom om kränkningarna efter att några andra i personalgruppen anmält till Skolinspektionen.

– Man har hårdhänt tagit i barnen och man har använt ett språk och verbalt helt enkelt kränkt barnen. Man har också haft olika typer av bestraffningar när barnen inte har följt reglerna och gjort sådant som är helt oacceptabelt för att arbeta på en förskola, säger Erik Nilsson, som är chef på utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

Det handlar om en förskoleavdelning där barnen är 1-3 år. Det var framförallt vid måltider, påklädning och hygiensituationer som kränkningarna ska ha skett, säger Erik Nilsson.

Pedagogerna ska enligt anmälan också vid tillfällen ha tvångsmatat barnen tills de kräktes. Och kränkningarna ska ha pågått under många år.

– Vi har gjort en omfattande utredning, vi har pratat med andra som har jobbat på förskolan nu och tidigare. Vi har dokumenterat kränkande handlingar under en tioårsperiod. Självklart är det inte så att det här har skett varje dag eller att alla barn har blivit utsatta för det. Men vi vet inte hur många barn som har blivit utsatta för kränkningar under den här perioden, säger Erik Nilsson.

Båda pedagogerna har, efter att de konfronterats med uppgifterna, valt att lämna sina tjänster. Det har även förskolechefen gjort. Även om förskolechefen inte har vetat hur allvarliga kränkningar som skett så ska hon ha fått signaler om situationen och inte tillräckligt utrett hur det sett ut, säger Erik Nilsson.

Föräldrar till barn på förskolan har informerats och erbjudits samtalsstöd. Pedagogerna kommer också att polisanmälas.