STOCKHOLM

Spädbarnets föräldrar anmäler nu sjukhuset

Ytterligare en anmälan i ärendet om ett spädbarn som avled på Astrid Lindgrens barnsjukhus har kommit in till Socialstyrelsen. Den här gången är det den avlidna flickans föräldrar som anmält sjukhuset.

Sjukhuset anmäldes så sent som i förra veckan av den läkare som friats från misstankar om dråp mot spädbarnet. Hon vill att Socialstyrelsen ska granska varför det inte journalförts att den lilla flickan fick sömnmedlet tiopental.

Under rättegången vittnade en sköterska om att minst två olika läkare gett flickan tiopental och hennes föräldrar vill att de läkarna ska förhöras, skriver Läkartidningen.