Botkyrka

Förskolelärare polisanmälda - tvångsmatade barn

1:44 min

Dom två förskollärare som kränkt flera barn i ett till tre års-åldern på en förskola i Botkyrka kommun har nu polisanmälts. Samtidigt kommer fler uppgifter fram om hur lärarna mobbat och trakasserat barnen.

Erik Nilsson är chef på utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

– De har tyckt att barnen ska klara olika saker och ting. Deras ambition har varit att barnen ska bli självständiga, att klara av att äta själva, klä på själva. Det är bara det att det här har urartat i ett regelverk och med bestraffningar om man inte gör det. Man får sitta kvar tills man ätit klart, alla barnen måste äta upp och så vidare.

De två pedagogerna har jobbat på förskolan i över 30 år och tillsammans på samma avdelning i över 25 år. förskolan har dokumenterat kränkande händelser tio år tillbaka i tiden, men kränkningarna kan ha pågått mycket längre och frågan är hur det varit möjligt?

– Den här avdelningen har varit alltför isolerad. De ytterligare personer som jobbat där, ofta varit unga personer i vissa fall, vikarier som inte har vågat säga till eller trott att "å är det såhär det ska gå till?" Förskolechefen har inte tillräckligt noga utrett de signaler som hon har fått på att de här pedagogerna bedriver en verksamhet som är oacceptabellt.

Pedagogerna är avstängda med lön under utredningens gång. Förskolechefen har valt att säga upp sig och både kommunen och skolinspektionen har egna utredningar.

Föräldrar till barnen har fått samtalsstöd och kommunen kommer även att leta upp barn som redan gått ut förskolan och erbjuda dem stöd.

Anställda och chefer inom förskolan behöver rotera oftare mellan avdelningar och förskolar för att hindra den här typen av kultur växer fram, säger Ebba Östlin, ansvarig kommunalråd för utbildningsfrågor i Botkryka.

– Det som hände på den här avdelnuingen har inte hänt på över en natt utan successivt växt fram ett väldigt sjukt och helt oacceptabellt beteende. Genom att ha en professionell rotation, man kanske bestämmer sig för att efter kanske fem år så ska man faktiskt inte jobba tillsammans, man ska byta kollegor. Det är ett sätt att stävja och säkerställa att sådant här aldrig händer igen.

baris.kayhan@sr.se