Ny stor tingsrätt byggs i Flemingsberg

Snart startar bygget av en helt ny tingsrätt i Stockholmsområdet. Det nya tingshuset på Södertörn ska byggas strax intill polishuset och häktet i Flemingsberg i Huddinge och kommer att bli en av landets största tingsrätter

Den nya byggnaden kommer att ha sammanlagt 26 rättegångssalar, varav en blir säkerhetssal. Det blir också kontor och byggnaden kommer att ha plats för runt 140 anställda, betydligt fler än vad som ryms vid dagens tingsrätter i Handen och Huddinge som alltså försvinner när det nya tingshuset är färdigt.

Arbetet är en del i den omorganisation som nu görs av tingsrätterna i hela Stockholms län, som bland annat syftar till att minska belastningen på Stockholms tingsrätt.

Även i Solna, Sollentuna och Stockholm är om- eller tillbyggnader på gång men där ligger arbetet fortfarande bara på planeringsstadiet.

I början på 2007 är det tänkt att den nya organisationen för länets tingsrätter ska börja fungera. Istället för nio tingsrätter blir det sju tingsrätter i Stockholms län.

- Förutom ombyggnader handlar det nu om att försöka beräkna hur många mål som varje tingsrätt ska sköta och hur mycket personal som krävs till det, säger Lena Berke, lagman vid Stockholms tingsrätt, till Radio Stockholm.

Lena Berke och hennes kollegor vid övriga domstolar ser positivt på omorganisationen och tror att den kommer att få positiva effekter både för personalen och för de privatpersoner som kommer till tingsrätterna.