Huddinge

Allt för få vill bli lärare

1:55 min

Det är fortfarande få studenter som utbildar sig till lärare för grundskolan och gymnasiet och lärarförbundet talar nu om en nationell kris. På lärarutbildningen i Huddinge känner man av studentbristen.

Det berättar Lisa Öberg som är chef för lärarutbildningen där.

– Stockholmsregionen växer oerhört snabbt  och det kommer att bli en stor lärarbrist i framtiden. Exempelvis hade vi tänkt oss 100 studenter till mellanstadielinjen, men vi börjar bara med 30 stycken. Alltså en tredjedel utav det vi hade tänkt, tillägger hon.

Man hade hoppats på betydligt fler studenter på lärarutbildningen på Södertörns Högskola i höstas. Tidigare år har studenter inte kunnat välja exakt vilken åldersgrupp man vill lära ut till, men i och med den nya regeringsreformen så kunde man i höstas specialisera sig för bland annat mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Det är just de tre utbildningarna som har fått sig ett bakslag vad gäller antalet sökande. Ett exempel är Södertörns klasser för högstadie- och gymnasielärare, där man bara tillsatte drygt hälften av de 160 platser som fanns.

Lisa Öberg, på Södertörns högskola, berättar att hon tror att en av anledningarna till att så få söker sig till utbildningen är på grund av att läraryrket har fått ett oförtjänt dåligt rykte de senaste 15 åren. En annan orsak kan vara en för låg lön, men hon märker också att deras lärarstudenter tror att de kommer att tjäna betydligt mindre än vad de egentligen kommer att göra.

– När jag pratade med våra mellanstadielärare och frågade vad de trodde att de skulle tjäna så var de väldigt försiktiga och trodde på något omkring 20.000. Men då sa jag att medellönen i Stockholmsområdet ligger på 28.250 kronor - Oj ska vi bli så rika svarade de, säger hon. 

Andrea Levander pluggar till gymnasielärare på Södertörns högskola. Hon gissar att hon kommer att tjäna omkring 20-25 000 kronor i månaden - om hon har tur. Men det var inte lönen som lockade henne till yrket.

– Man vill göra intryck. Jag minns mina lärare från högstadiet, de följde med mig hela vägen. Någonstans i framtiden vill jag sitta där och veta att jag faktiskt har hjälpt någon till nobelpriset, säger hon.