Nej till flexibelt skollov i Haninge

Det blir inga flexibla lov i skolorna i Haninge kommun. Enligt ett förslag skulle skolorna själva få anpassa loven efter olika religiösa eller kulturella helger, med det förslaget har röstats ned av kommunen.

En majoritet bestående av socialdemokraterna och folkpartiet har nu kommit överens om att Barn och utbildningsnämnden även fortsättningsvis ska bestämma hur läsåret ska se i kommunens skolor.

Däremot ska rektorerna uppmanas att vara generösa med att bevilja elever individuella lovdagar vid religiösa eller kulturella högtider. Barn och utbildningsnämnden väntas ta ett slutgiltigt beslut om en vecka.