Skyddsjakt på gråsäl beslutad

Naturvårdsverket har fattat beslut om skyddsjakt på gråsäl. Högst 230 gråsälar får fällas under årets skyddsjakt, varav 20 gråsälar i Stockholms län.

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt eftersom gråsälar skadar fiskeredskap för yrkesfiskarna.

Skyddsjakt på gråsäl är tillåten under tiden 16 april - 31 december 2012 eller så snart länets kvot är fylld.