Stockholm

Palatset kan krävas på miljoner

Den förening som låg bakom det nedlagda barnkulturhuset Palatset i Stockholm kan komma att krävas på miljonbelopp av Allmänna Arvsfonden. Föreningen lovade att driva verksamheten i tio år när den fick bidrag från Arvsfonden, men huset stängdes efter bara tre månader.

Barnkulturhuset Palatset låg i det gamla riksarkivet på Riddarholmen i centrala Stockholm. Palatset hade fått mer än 50 miljonor i privat och offentligt stöd, men hade trots det ekonomiska problem redan från starten i höstas.

Efter tre månader gick det aktiebolag som drev Palatset i konkurs, och huset stängdes. Fyra miljoner av Palatsets pengar kom från Allmänna arvsfonden och skulle bland annat användas till anpassning för funktionshindrade.

Ett villkor för att Palatset skulle få de pengarna var att föreningen lovade att driva verksamheten i tio år. Eftersom huset nu har stängts anser fonden att löftet inte uppfyllts, och ber nu myndigheten Kammarkollegiet bevaka fondens intressen i konkursen.
Enligt Arvsfondsdelegationens kanslichef Hans Andersson kan det leda till att Föreningen palatset krävs på att betala tillbaka pengarna från arvsfonden.