Stockholm

Taxiförare måste hitta

På tisdagen föreslog en majoritet i riksdagens trafikutskott att kravet på att taxiförare i Stockholm måste hitta i staden ska vara kvar. Majoriteten gick därmed emot regeringspartierna.

För bara en dryg vecka sedan slopades kravet på att förarna ska göra ett prov för att visa att de hittar. Tanken var att konkurrensen i branschen skulle öka. Den 25 april ska riksdagen debattera problemen inom taxibranschen, och även fatta beslut om flera frågor, som att tillsätta en statlig utredning som tar ett samlat grepp om taxibranschens utveckling.