50 personer på landstingets ambulansföretag får sluta

Landstingets förändringar av den egna ambulansverksamheten innebär att 50 personer på bolaget AISAB kommer att bli av med jobben.

Landstingets bolag AISAB har under flera år dragit över budgeten, men enligt företaget ska de nu planerade förändringarna ge en ekonomi i balans. Det framkom vid tisdagens möte i landstingets ägarutskott.

Neddragningen ingår i en större förändring av ambulansverksamheten i länet, något som bland annat innebär att två akutbilar tas bort. 
Istället blir det krav på att det ska finnas sjuksköterska i ambulanserna.