Nya Årstabrons halvor möttes idag

Idag möttes de båda brohalvorna i den nya Årstabron i södra Stockholm när den avslutande gjutningen genomfördes. Det innebär att bygget av den drygt 800 meter långa järnvägsbron går in i slutskedet.

Om ett halvår ska tågtrafiken börja rulla över det nya brospannet.

Men projektet, värt cirka 2 miljarder, är inte bara en bro över Årstaviken - på södra sidan om viken vid Årstaberg byggs en ny pendeltågsstation.
Där kommer det att gå att byta mellan tvärspårväg, buss och pendeltåg.

I arbetet ingår även en renovering av den gamla Årstabron, som börjar nästa sommar när den nya bron öppnat.
Från nästa höst ska det också gå att cykla eller promenera över nya bron, då gång- och cykelbanan öppnar.