Klassisk musik för unga i Södertälje

Orkesterprojektet "El Sistema" kommer nu också till Södertälje. Det finns sedan tidigare i Göteborg. Projektet handlar om att skapa en framtidstro bland unga med hjälp av klassisk musik

Med start i höst kommer kulturskolan i Södertälje få besök av Kungliga filharmonikerna och tanken är att det ska bli ett par besök per termin.

- Det här handlar om det vi älskar. Det är musiken, säger filharmonikernas projektledare Karina Svensson och fortsätter:

- Det är liksom att se den glädje och styrka som musiken kan ge, både när man spelar och när man lyssnar.

- När jag besökte Hammarkullen (i Göteborg) så tycker jag att jag såg en förmåga att kunna öppna dörrar till barn som inte har träffats av den här musikformen innan, säger chefen för kulturskolan i Södertälje Ola Bjerding. Men medan projektet i Göteborg får pengar från kulturförvaltningen kommer det i Södertälje att få det från såväl kulturförvaltning som utbildnings- och socialförvaltningarna. Under till att börja med tre år ska barn och ungdomar på Hovsjöskolan och Soldalaskolan få spela tillsammans i en orkester som utformas efter vilka instrument de väljer, eller sjunga tillsammans i kör, och på frågan om det i första hand är ett kulturprojekt eller ett socialt projekt svarar Ola Bjerding:

- Det är framför allt det sociala engagemanget, att kunna samarbeta med den som sitter bredvid. Att vi använder orkestern och den klassiska musiken det är själva verktyget, modellen, och sedan lär man sig ju enormt mycket av det, men det är också någonting man får på köpet.