Landet

Stroke ärvs av syskon

Syskon till personer som drabbats av stroke har en tydlig ökad risk att själva drabbas. Det konstaterar forskare vid Karolinska institutet i en studie som omfattar 200 000 personer.

De som har ett helsyskon som fått en blodpropp i hjärnan, har omkring 60 procents ökad risk att själva drabbas. För halvsyskon låg riskökningen på 40 procent.

Forskarna kan inte säga vad ärftligheten beror på, men menar att studien visar hur viktigt det är att sjukvården tar reda på patienters familjehistoria för att förebygga hjärtkärlsjukdom. Det skriver svenska dagbladet.