stockholm

Privata skoldonationer ifrågasätts

Enskilda gymnasiet i Stockholm ber om tusentals kronor från elevers föräldrar för att kunna hålla en högre kvalitet på utbildningen. Skolan tycker inte att den kommunala skolpengen räcker för att hålla den kvalitet de vill på undervisningen.

Bidragen är frivilliga men hittills har flera föräldrar bidragit med 3500 kronor per elev och termin, det skriver skolan i ett brev till föräldrarna där det finns en inbetalningstalong med förtrycka belopp.

Det här är inte olagligt men Skolinspektionen vill nu att skolan förklarar hur den ser till att donationerna verkligen är - och upplevs som - frivilliga.