haninge

Dalarö kan få nya lägenheter

Det kan bli runt 50 nya lägenheter på Dalarö och Haninge kommun arbetar för närvarande med detaljplanen.

Lägenheterna som planeras vid Dalarö gamla folkhögskola ska ligga både i skolbyggnaden och i nybyggda hus.