Stockholm

Utpressning och ocker allt vanligare

Antalet polisanmälda fall av utpressning och ocker har ökat med nästan 300 procent i Stockholms län de sista tio åren. År 2000 anmäldes 243 fall till polisen, under förra året anmäldes 936 fall.

En dramatisk ökning säger Lars Korsell, enhetschef på Brå, Brottsförebyggande rådet.

Antalet polisanmälda fall av utpressning och ocker ökar ungefär lika mycket i hela landet - inte bara i Stockholms län.