Stockholm

Friskola får omfattande kritik

Friskolan Maria Elementar på Södermalm i Stockholm får omfattande kritik av skolinspektionen. Skolan har förskoleklass, grundskola årskurserna 1-9 och fritidshem.

Samtliga verksamheter får kritik av skolinspektionen, bland annat när det gäller brister i den pedagogiska arbetet, elevernas trygghet och rektorns förmåga att styra skolan.

Skolan har nu t o m augusti på sig att åtgärda bristerna