Riksdagen

Utskott föreslår jakt på skarv

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott föreslår att allmän jakt på fågelarten skarv införs.

Skarven har ökat kraftigt i Sverige och skadar natur och yrkesfiske.

EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar tillåter inte allmän jakt på skarv. Men det finns möjligheter till undantag från reglerna, för att förhindra allvarliga skador.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.