Bostadsmarknaden

Kritik mot bostadspolitiska förslag

Regeringen föreslog igår att oskäligt höga andrahandshyror inte ska kunna överklagas i efterhand; ett av flera förslag i ett paket som enligt regeringen syftar till att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen kritiserar idag flera av förslagen.