Stockholm

Ungdomsbrott utreds långsamt

2:02 min

Utredningar av ungdomsbrott tar i många fall längre tid än brott där vuxna är inblandade, trots att det finns ett krav på att utredningar av ungdomsbrott ska gå fort, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

I Stockholms län tar utredningarna nästan dubbelt så lång tid som de enligt lagen bör ta, det säger Klara Hradilova Selin, en av utredarna bakom rapporten.

– Mellan det att den misstänkte underrättas om misstanken fram till beslut i åtalsfrågan ska det ta sex veckor maximalt enligt lagen. Den överskrids väldigt ofta i alla de länen som vi tittat på, men ännu oftare i Stockholm. Det tar nästan det dubblam säger Klara Hradilova Selin.

Brås rapport visar att det ofta tar längre tid än de tillåtna sex veckorna mellan att en ungdom får veta att den är misstänkt till beslut om åtal. Att utredningen ska gå så fort handlar mycket om att kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig för ungdomen.

Men enligt rapporten har rättsväsendet i Stockholm inte ens i hälften, utan bara i 39 procent av ärendena, lyckats hålla den tiden. I rapporten konstateras att det kan bero på att ärenden i Stockholm är mer komplicerade än i andra län ute i landet.

Jörgen Olsson, som är tillförordnad chef för ungdomssektionen i Västerort, säger att i ungdomsutredningar så behöver många fler vara med vid förhör och det är en anledning till att det tar lång tid. Men han har också en kompletterande förklaring till varför det tar längre tid just i Stockholm. Det är att det kan vara svårare att få tag i misstänkta här.

– Det är att det är lite mer lätt att vara anonym i Stockhom, vi är lite mer människor att hålla koll på helt enkelt. Jag upplever att vi har lite större mängd ärenden att hålla reda på, säger Jörgen Olsson.

Det som Stockholm kan bli bättre på är att hålla fler vittnesförhör, enligt rapportförfattarna. De konstaterar att i Stockholms län finns det flera ärenden där man inte har hört vittnen trots att det har funnits.

Men Jörgen Olsson tror inte att det alltid är framgångsreceptet.

– Just att höra mängder av vittnen, det är en sådan sak som tar tid. Vi får inte stirra för mycket på alla vittnen. Har man en misstänkt i ett ärende så tycker jag att man tidigt ska gå på kärnan, det vill säga den misstänkte. För ungdomar har en ganska stor benägenhet att erkänna det de har gjort och att berätta och vilja ta ett ansvar, säger Jörgen Olsson.